• Color Choose:

Starting from

Get a personalized quote

Engine

Duramax Diesel
1.6
liter

Transmission

6
speed

Cruise Control

Cruise Control

Alternative

Fuel
E85
fuel

Trax Marks The Spot

ຖ້າຫາກມີ ອັນຍະມະນີ ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ Chevrolet Trax 2018 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບ, ນີ້ແມ່ນລົດເອສຢູວີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຈິດວິນຍານຂອງຜ້ບຸກເບີກ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບງ່າຍຂື້ນ ແລະ ພື໊ນທີ່ບັນທຸກຫຼາຍ ຕອບໂຈດຮູບແບບການໃຊ້ຊິວິດຂອງທ່ານ, ເຖິງເວລາທີ່ຈະປົດລ໊ອກສັກກະຍະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ເມືອງທ່ານແລ້ວ.

ມີຮູບແບບສຳຫລັບໃນເມື່ອງ

ເຊບໂຣເລດ ແທຣັກ 2018 ເປັນຜຸ້ນຳຂອງທິດທາງ ແລະ ສະມັດຖະນະ ພວງມະໄລດ້ານໜ້າທີ່ໄດ້ຮັດການອອກແບບໃຫມ່ ສະທ້ອນໃຫ້ໃຫ້ເຖິງທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຂງແຮງ, ມີຮອຍຫຍິບດາຍ ທີ່ສວຍງານ ແລະ ເບາະໜັງທຽມທີ່ມີຢູ່ເພີ່ມສັມພັດທີ່ມີລະດັບ ດ້ວຍການຕົກແຕ່ງພາຍໃໝ່ ທັງໝົດ.

  ຂະໜາດທີ່ເໝາະກັບທຸກຂະໜາດ

  ສຳມາດປັບບ່ອນນັ່ງໄດ້ແປດແບບ ແລະ ບ່ອນໄວ້ສຳລັບວັດຖຸຍາວ 2,4ແມັດ ພ້ອມເບາະນັ່ງຜູ້ໂດຍສານດ້ານໜ້າພັບໄດ້, ນີ້ແມ່ນລົດ SUV ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ສຸດໃນການໃຊ້ງານສຳລັບທຸກຮູບແບບ.

   ຄວາມປອດໄພ ອີກລະດັບ

   ເຊບໂຣເລດ 2018 ມີການປ້ອງກັນຢ່າງຈິງຈັງດ້ວຍລະບົບຖົງລົມນິລະໄພ 10ໂຕ ກ້ອງເບິ່ງຫລັງມາດຕະຖານ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ທີ່ສາມາດກວດສອບຫາອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກທ້ອງຖະໜົນ.

   ຂັບເພື່ອຄົ້ນພາບ

   ເຊບໂຣເລດ ແທຼຣັກ 2017 ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ ECOTEC® ເທີໂບ ຂະໜາດ 1,4ລິດ ເຊິງໃຫ້ອັດຕາການໃຊ້ນ້ຳມັນ 7.1 L/100 km, ສຳລັບການລາກຈູງ ທີ່ແນ່ນອນຍິ່ງຂື້ນ ທ່ານສາມາດເລືອກລະບົບເຄື່ອນລໍ້ດຽວໄດ້ທຸກລະບົບ ໂດຍໂອໂຕ ແລະ ປ່ຽນໂຫມດ FWD ຄືນໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ Red Hot11 ຫາ Blue Topaz Metallic, ເຊບໂຣເລດແທຣັກເບິງງາມໃນທຸກໆສີ ເລື່ອນຫາສີທີ່ສົມບູນແບບທີ່ເໝາະສົມກັບຕົວທ່ານ

    ຕິດຕາມ​ເຊບໂຣເລັກ