Starting from

Get a personalized quote

Transmission

6
speed

Cruise Control

Cruise Control

Alternative

Fuel
E85
fuel

ບໍ່ເຄີຍຈະຢຸດການເຄື່ອນທີ່

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງຂັບລົດໄປອ້ອມ ຖະໜົນໃນເມືອງ ຫຼື ໄປຕາມທາງທີ່ຄົດລ້ຽວກໍ່ຕາມ ເຊບໂຣເລດ ຄຣູດ 2018 ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກໜັກສຳລັບທ່ານ. ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຄວາມບັນເທິງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ເປັນລົດລັກສະນະສະປອດກະທັດຮັດສົມບູນແບບ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ລົດທີ່ດີທີ່ສຸດ 2017 (Consumer Reports included the 2017 Cruze in its 10 Top Picks)

Redline It

ປັບແຕ່ງຮູບລັກສະນະເບິ່ງແລ້ວມີຄວາມແຂງແຮງ ດ້ວຍຊຸດ first-ever Redline series.

     

    ເຕັກໂນໂລຢີທັງຫມົດ

    ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນລົດທີ່ກະທັດຮັດທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມບັນເທິງອີກຫຼວງຫຼາຍ ມີການຕິດຕັ້ງ Chevrolet MyLink®3 ຂະໜາດ 178 mm (7-in.) ສາມາດຟັງເພງ ແລະ ໃຊ້ແອບພຣີເຄຊັນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຕິດຕັ້ງລະບົບ Apple CarPlayTM4 ແລະ Android AutoTM4 ມາດຕະຖານ OnStar® 4G LTE ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi®2 hotspot.

    ຕິດຕາມ​ເຊບໂຣເລັກ