Promotion

         Special Promotion for Motor Expo 2016

         ໂປຣໂມຊັນພິເສດ ສະເພາະງານວາງສະແດງຍານຍົນນານາຊາດວຽງຈັນ 2016 

         ທີ່ໄອເຕັກ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 30/09 - 06/10/2016 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຍ່າລືມຍ່າພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້ບໍ່ມີອີກແລ້ວ

 

       

       

        "Chevrolet BEST DEAL PICP UP Sale ມະຫະກຳກະບະຫຼຸດລາຄາແຫ່ງປີ"

        ຫຼຸດລາຄາພິເສດ 16.4 ລ້ານກີບ - 24 ລ້ານກີບ ຈຳນວນຈຳກັດລຸ້ນລະ 9 ຄັນເທົ່ານັ້ນ

        ມື້ນີ້ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ     

 

 

 

         "Chevrolet Sedan Special ມະຫະກຳລົດເກງຫຼຸດລາຄາ"

        ຫຼຸດລາຄາພິເສດ 16.4 ລ້ານກີບ - 32 ລ້ານກີບ ຈຳນວນຈຳກັດລຸ້ນລະ 5 ຄັນເທົ່ານັ້ນ

        ມື້ນີ້ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ     

 

 

       

        "Chevrolet Anniversary 3 years ເຊບໂຣເລດ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 3 ປີ ມອບໂຊກ 3 ຊັ້ນ"

        ດອກເບ້ຍ 0 % ສູງສຸດ 48 ເດືອນ ປະເພດລົດເກງ ແລະ ຈີບ Captiva

        ດອກເບ້ຍ 0 % ສູງສຸດ 24 ເດືອນ ຈີບ Trailblazer

        ດອກເບ້ຍ 0 % ສູງສຸດ 18 ເດືອນ ຈີບນ້ອຍ TRAX

        ມື້ນີ້ ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ